หรับท่านที่สนใจในการ Social Trade ของ “Wisdom Copytrade”
ระบบเทรดนี้จัดทำขึ้นเพื่อหวังผลตอบแทนในรูปแบบการเติบโตระยะยาว
.
ความเสี่ยงก่อนทำการ Copytrade
1. ความเสี่ยงที่ท่านสามารถรับได้ในความผันผวนสูงของราคา
2. ความเสี่ยงจากอัตราทด (Leverage) อันอาจทำให้เกิดการใช้ Margin ที่สูงเกินกว่ายอดลงทุนอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนมากกว่าปกติหรือทั้งหมด
3. การดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

ะบบเทรดนี้จะใช้เงินทุนเริ่มต้น 500$ อันถือเป็นยอดเงินที่สูงในระดับหนึ่ง
การเทรดทั้งหมดของระบบสามารถ Tracking แบบ Real-time ได้ที่ myfxbook ตามลิ้งค์ด้านล่าง
https://bit.ly/wisdomfxbk
.
ระบบเทรดจะมีรูปแบบการดำเนินการดังนี้
1. ทุกออเดอร์จะมีการตั้ง Take Profit (TP) หรือ Stoploss (SL) อย่างชัดเจนทุกออเดอร์
2. ทุกออเดอร์จะใช้วามเสี่ยงสูงสุดที่ 2% ต่อการเทรด (Risk per trade)
3. รูปแบบของ Drawdown ที่จะหยุดการเทรดทันทีเมื่อการเทรดนั้นเข้าเงื่อนไขดังนี้
3.1 เมื่อ Drawdown ถึงระดับ 5%,10%,20%,30%,40%,50% จะหยุดการเทรดทันทีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการยกเลิกสามารถ Exit ได้ทันที (เมื่อถึงระดับข้างต้นจะมีการแจ้งในห้อง)
3.2 หากมีการเทรด Loss ติดต่อกัน 5 ออเดอร์จะหยุดการเทรดเพื่อป้องกันความเสียหายทันที เพื่อป้องกันความเสียหายของพอร์ตในระยะยาว

หากท่านอ่านข้อมูลข้างต้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ถือได้ว่าท่านรับความเสี่ยงในส่วนนี้ได้และได้ยอมรับในความเสี่ยงนี้แล้ว
ระหว่างที่ท่านทำการ Copy ระบบเทรด หากมีความรู้สึกว่าไม่พอใจในผลตอบแทนหรือรูปแบบการเทรด สามารถยกเลิกการติดตามได้ทันที
โดยท่านสามารถ Copytrade ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
https://bit.ly/xmwisdom

ทั้งหมดที่แจ้งไปข้างต้นนั้นมิใช่การบังคับให้ลงทุนหรือชักจูงแต่อย่างใด
ท่านใดที่ยอมรับในเงื่อนไขได้ ถือได้ว่าท่านได้แสดงความประสงค์ด้วยตนเอง และสมัครใจที่จะเข้ารับความเสี่ยงนี้

หากต้องการติดต่อกลับให้แจ้งไว้ในแชท และรอการติดต่อกลับ