แท๊บ – ศุภฤกษ์  พัฒนะโชตไชยวงษา


        ประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 7 ปีทั้งในตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา และสินทรัพย์มีค่า


        1 ใน 5 ของคนไทยที่ได้รับใบรับรองการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอลเลียตเวฟ (CEWA – Certified Elliott Wave Analyst) จากสถาบัน Elliott Wave International ตรวจสอบได้ที่นี่


         เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการลงทุน หรือ (Trading Psychology) และเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยทฤษฎีเอลเลียตเวฟ (Elliott Wave Analysis) เคยเป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทบริการด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราหลายแห่ง ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์และวิทยากรพิเศษด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยเอลเลียตเวฟ

ประสบการณ์

2021 – ปัจจุบัน
    👨🏻‍🏫  วิทยากร XM – Live Education

2020
    👨🏻‍🏫 วิทยากร FXPro
    👨🏻‍🏫 วิทยากร KU Mini MBA
    🎓 Certified Elliott Wave Analyst Level II Examination
    🎓 Certified Elliott Wave Analyst Entrance Exam

2019
    👨🏻‍🏫 วิทยากร Vantage FX
    👨🏻‍🏫 Fund Manager – LAND FX

ทฤษฎีที่ถูกต้องเปรียบดั่งเข็มทิศที่เที่ยงตรง เข็มทิศนั้นย่อมนำไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเสมอ